Sport hraje klíčovou roli v udržení dlouhodobého fyzického zdraví a duševní pohody. Fyzická aktivita je důležitá v každém období našeho života, ale s přibývajícím věkem bychom jí měli věnovat stále více pozornosti. A především bychom vlivem stárnutí neměli polevit, protože o to těžší pak bude se k pravidelnému pohybu vrátit. V tomto článku se podíváme na to, jaká jsou obecná doporučení pro četnost fyzické aktivity u mužů a žen. Zároveň si přiblížíme některá specifika ovlivňující cvičební plán a doporučíme, na co by se měli muži ve srovnání se ženami více zaměřit a naopak.

Proč je cvičení důležité?

Pravidelné tréninky mohou posílit vaše srdce a cévy, snížit hladinu cholesterolu a krevního tlaku, což vede k nižšímu riziku srdečních problémů, které se s věkem objevují stále častěji. Stárnutím se postupně začíná ztrácet svalová hmotu a síla, což může vést k oslabení kostí a zvýšenému riziku zlomenin a osteoporózy. Z tohoto důvodu je důležité například posilovací cvičení, kterým si udržujeme svalovou hmotu a zvyšujeme naši sílu, což má pozitivní vliv především na stabilitu těla. Kromě toho cvičení zlepšuje naše duševní zdraví a celkovou pohodu. Pomáhá snižovat stres a úzkost, zlepšuje náladu a kognitivní funkce. Může dokonce snižovat riziko vzniku neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

Jak je to s přibíráním?

S přibývajícím věkem je dobré brát v úvahu zpomalení metabolismu, které může vést k nárůstu tělesné hmotnosti a v hraničních případech také k obezitě. Pravidelná fyzická aktivita a cvičení pomáhají spalovat kalorie, udržovat zdravou váhu a regulovat hladinu hormonů spojených s metabolismem. Cvičení v podstatě funguje jako prevence přibírání, ale samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zdravý jídelníček.

Jak často sportovat?

Při plánování tréninkového plánu pro muže a ženy je důležité vzít v úvahu celou řadu faktorů. Rozdíly v tělesné stavbě, hormonálním složení a metabolických procesech jsou klíčové při určování optimálního fitness režimu. Muži mají obecně vyšší množství svalové hmoty a naopak nižší podíl tuku než ženy. Tímto může být ovlivněn tréninkový režim, který lze více zaměřit na podporu a posílení právě těchto dvou predispozic. Tyto aspekty mohou ovlivnit také četnost tréninků a jejich rozložení během týdne. Pro muže se obecně doporučuje pravidelná kombinace aerobního cvičení a posilování s důrazem na celkovou sílu a vytrvalost. Pro ženy je také důležité cvičení aerobní aktivity a posilování, ale spíše s důrazem na udržení flexibility a podporu celkového zdraví a pohody. Ideální aktivitou může být například běh, plavání, nebo jízda na kole. Záleží na tom, jaké možnosti se nachází ve vašem okolí, ale řekněme si upřímně. Která z vás by při krásně rostoucích teplotách pohrdla pohodovým během, nebo jinou venkovní aktivitou?

Ale pozor! Při tvorbě fitness plánu si musíme uvědomit, že každý jedinec má specifickou stavbu těla, od které se odvíjí konkrétní potřeby. Do plánování tréninku se propisují také naše osobní přání a cíle, kterých chceme cvičením dosáhnout. Obecná doporučení v tomto článku proto slouží pouze jako základní kámen pro plánování individuálního fitness režimu, který ve svém komplexním měřítku vyžaduje také individuální přístup. 

Je důležité si uvědomit, že správný tréninkový plán je individuální a měl by být přizpůsoben osobním cílům, potřebám a fyzické kondici. Bez ohledu na pohlaví je důležité provozovat pravidelnou fyzickou aktivitu, která vám přináší radost, a tak přispívá k celkovému zdraví a pohodě. Zároveň je významné zachovat určitou variabilitu tréninků. Pokud byste se rozhodli začít dlouhodobě cvičit, je nezbytné zamýšlet se nejen nad vašimi predispozicemi, ale také stavbou těla a osobními cíli. Přečtěte si našich 5 tipů, jak si nastavit pravidelný režim cvičení. A nezapomínejte na to, že jedině kombinace optimálního pohybu a správného kalorického příjmu vám dokáže zajistit výsledky, po kterých toužíte.