Pravidla velké prosincové soutěže s Yes Krabičkami

Soutěž o hodnotné ceny s Yes Krabičkami v hodnotě 150 000 Kč

  1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Velká prosincová soutěž s Yes Krabičkami“ (dále jen „soutěž“) je společnost RR food delivery s.r.o., se sídlem U Cukrovaru 141, 250 63 Mratín, IČO: 09674608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 340200 (dále jako „pořadatel“ nebo „Yes Krabičky“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Meta (Facebook, Instagram).

  1. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1.12. 2022 od a dále do 31.12. 2022 do 23:59. Soutěžní úkol je zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Yes Krabičky na Instagramu (https://www.instagram.com/yeskrabicky.cz/).

  1. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

  1. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkoly zní:

1/ Udělat průběhu celého prosince objednávku jakéhokoliv programu Yes Krabiček

2/ Sledovat profil Yes Krabičky na Instagramu (https://www.instagram.com/yeskrabicky.cz/

3/ Dát "LIKE" na soutěžní příspěvek na Instagramu

4/ Do komentářů u soutěžního příspěvku na Instagramu označit někoho, kdo by rád vyzkoušel Yes Krabičky

4.2 Výherce bude vylosován a zveřejněn na profilu Yes Krabičky na Instagramu (https://www.instagram.com/yeskrabicky.cz/), kde v den vyhlášení soutěže 4.1.2023 zveřejníme kompletní seznam výherců. Žádné jiné cesty vyhlášení se nepočítají jako platné. Výherci se budou losovat od 10. výhry až k první výhře.

4.3 Účastník odpovídá za to, že soutěžní úkoly splňují podmínky společnosti Meta. Zejména nezpodobňují násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušují platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. Pravidla použití sítě Facebook jsou uvedena na: https://www.facebook.com/terms.

  1. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže jsou vloženy následující balíčky výher:

1. místo
- Mobilní telefon Apple iPhone 14
- Program od Yes Krabičky na 1 měsíc
- Měsíční permanentka do fitness centra Victory
- Suplementy od značky BodyFlex (Protein 2kg + BCAA + Red Thermo +
Multivitamín + Vit C)
- 2x vstupenka do divadla Broadway (volná vstupenka - využití na jakékoliv představení)
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč
- Trénink se Štěpánem Ruszkowskim

2. místo
- Bezdrátová sluchátka Apple AirPods
- Program od Yes Krabičky na 3 týdny
Měsíční permanentka do fitness centra Domyno
- Suplementy od značky BodyFlex (Protein 1 kg + Kickass + Red Thermo +
arašídové máslo)
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč
- Trénink se Štěpánem Ruszkowskim

3. místo
- Mikrovlnná trouba
- Program od Yes Krabičky na 2 týdny
- Měsíční permanentka do fitness centra Dreamfit
- Suplementy od značky BodyFlex (Vitapack + arašídové máslo)
- Voucher do ICON Barbershop na program ALL IN
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč
- Trénink se Štěpánem Ruszkowskim

4. místo
- Program od Yes Krabičky na 1 týden
- Měsíční permanentka do fitness centra Hammer Strength
- Voucher na tetování v hodnotě 1.500 Kč do ICON Barbershopu
- Dárkový koš od značky NOI Italia
- Suplementy od značky BodyFlex (Red Thermo + arašídové máslo)
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč
- Trénink se Štěpánem Ruszkowskim

5. místo
- Program od Yes Krabičky na 1 týden
- Měsíční permanentka do fitness centra NRGM
- Suplementy od značky BodyFlex (Red Thermo + Multivitamin)
- Balíček Bigboy
- 2x vstupenky divadla Broadway (volná vstupenka - využití na jakékoliv představení)
- Dárkový koš od balkánského obchodu Prodavnica
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč
- Trénink se Štěpánem Ruszkowskim

6. místo
- Zkušební program od Yes Krabičky na 2 dny
- Suplementy od značky BodyFlex (BCAA + arašídové máslo)
- Proteinové tyčinky Barbells
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč
- Voucher z Cukrááárna v hodnotě 500 Kč

7. místo
- Zkušební program od Yes Krabičky na 2 dny
- Suplementy od značky BodyFlex (BCAA + Red Thermo)
- Proteinové tyčinky Barbells
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč
- Voucher z Cukrááárna v hodnotě 500 Kč

8. místo
- Zkušební program od Yes Krabičky na 2 dny
- Body band set od značky Timme
- Suplementy od značky BodyFlex (BCAA)
- Balíček BigBoy
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč

9. místo
- Zkušební program od Yes Krabičky na 2 dny
- Hip band od značky Timme
- Suplementy od značky BodyFlex (Coenzim Q10 + Vit C)
- Proteinové tyčinky Barbells
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč

10. místo
- Zkušební program od Yes Krabičky na 2 dny
- Suplementy od značky BodyFlex (Omega 3 + L Carnitine Forte)
- Expander od značky Timme
- Voucher od značky Timme v hodnotě 500 Kč

5.2 Výhercem se stane deset soutěžících, z nichž každý obdrží po jedné výhře viz. předchozí bod. 5.1, a kterého vybere RR food delivery s.r.o. podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce z vlastní strany kontaktuje pořadatele do zpráv na Instagramu, kam napíše své kontaktní údaje (jméno, příjmení a telefon), a to bezprostředně po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí doručit společnosti Pořadateli své kontaktní údaje (jméno, příjmení a telefon). Výherce je povinen zúčastnit se oficiálního předání výhry a to 6.1.2023 v 17:00 na adresu U půjčovny 952/2, Praha 1, 110 00 (Kuchyně 4 You).

5.5 Pokud Výherce nepošle Pořadateli údaje pro obdržení výhry do 7 dní od ukončení soutěže, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a fotografii z předávání výhry Výherce na svých profilech na sociálních sítích, webových stránkách a emailové komunikaci.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti RR food delivery s.r.o. dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, telefonní čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti RR food delivery s.r.o.. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 23.11. 2022.