Intuitivní stravování je přístup k jídlu, který se zaměřuje na naslouchání signálům vašeho těla a respektování jeho potřeb, namísto dodržování přísných dietních pravidel. Tento koncept se stal populárním jako alternativa k tradičním dietám, které často vedou k jojo efektu a frustraci. Intuitivní stravování se snaží obnovit přirozený vztah k jídlu, který byl narušen diety a společenskými normami. Jaké jsou primární výhody tohoto typu stravování?

 

Co je intuitivní stravování?

Intuitivní stravování vychází z myšlenky, že naše těla jsou schopná regulovat svůj příjem potravy, pokud jim důvěřujeme a nasloucháme. Tento přístup zahrnuje několik základních principů:

 1. Odmítnutí diety: Intuitivní stravování se distancuje od tradičních diet a přísných pravidel ohledně jídla. Místo toho podporuje respektování tělesných signálů hladu a sytosti.

 2. Respektování hladu: Naučte se rozpoznávat a respektovat svůj hlad. Jíst bychom měli na základě fyzického hladu, ne z nudy nebo jídlem zajídat své emoce.

 3. Naslouchání tělu: Buďte vnímaví k tomu, co vaše tělo potřebuje a co mu dělá dobře. Každé tělo je jedinečné a to, co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého.

 4. Vyrovnání s emocemi: Zjistěte, jaké emoce vás vedou k jídlu a naučte se s nimi pracovat jinak než prostřednictvím jídla. Hledání jiných způsobů, jak zvládat stres nebo nudu, může pomoci snížit emoční přejídání.

 5. Respektování těla: Přijměte své tělo takové, jaké je. Tento přístup zahrnuje snahu o pozitivní vztah k tělu bez ohledu na jeho proporce a nedostatky.

Výhody intuitivního stravování

Intuitivní stravování nabízí mnoho výhod oproti tradičním dietám:

 1. Snížení stresu: Bez přísných pravidel a omezení se snižuje stres spojený s jídlem a stravováním.

 2. Lepší vztah k jídlu: Intuitivní stravování pomáhá budovat zdravější vztah k jídlu, kde je jídlo vnímáno jako něco pozitivního, nikoli jako zdroj viny nebo úzkosti.

 3. Trvalé výsledky: Protože intuitivní stravování není dieta s omezeným trváním, může vést k trvalým změnám v chování a udržení zdravé váhy.

 4. Vyvážená strava: Intuitivní stravování podporuje rozmanitost a vyváženost ve stravě, což může přispět k lepšímu zdravotnímu stavu.

Jak začít s intuitivním stravováním

Začít s intuitivním stravováním může být náročné, zvláště pokud jste zvyklí na přísné dietní režimy. Zde je několik kroků, které vám mohou pomoci:

 1. Naslouchejte svému tělu: Učte se rozpoznávat signály hladu a sytosti. To může zahrnovat vědomé sledování toho, kdy máte opravdu hlad a kdy jste skutečně sytí.

 2. Uvolněte se od dietních pravidel: Postupně se zbavte dietních pravidel a omezení. Může to být obtížné, ale důležité je začít vnímat jídlo jako něco přirozeného a příjemného.

 3. Zkoumejte své emoce: Uvědomte si, jaké emoce vás vedou k jídlu. Naučte se rozlišovat mezi fyzickým hladem a emočním hladem a hledejte alternativní způsoby, jak zvládat stres nebo nudu.

 4. Respektujte své tělo: Přijměte své tělo takové, jaké je, a snažte se o něj pečovat s láskou a respektem. To může zahrnovat i hledání pohybových aktivit, které vás baví a které jsou pro vaše tělo přirozené.

 5. Vědomé stravování: Zaměřte se na vědomé stravování, což znamená jíst pomalu, vnímat chutě a textury jídla a být přítomný, tedy nekoukat u jídla na seriál atp. To vám pomůže lépe vnímat signály sytosti a užívat si jídlo.

Nutno podotknout

Je však na místě zmínit, že intuitivní stravování není pro každého. Někoho tento typ stravování může osvobodit z dietní kultury, ale někomu může naopak uškodit. Někomu může ke zdravějšímu životnímu stylu a lepšímu vztahu k jídlu pomoci větší kontrola nad jídlem právě ve formě například krabičkové diety. Člověk má v tomto případě jistotu, že nepřekračuje svůj kalorický příjem, dodává svému tělu potřebné živiny a je v rukou odborníků. Je proto nutné zvážit, jakým směrem se spíše vydáte, a to především na základě vaší dietní historie.

Závěr

Intuitivní stravování představuje zdravý a udržitelný přístup k jídlu, který může přinést mnoho výhod oproti tradičním dietám. Naslouchání tělesným signálům, respektování hladu a sytosti, zvládání emocí a pozitivní vztah k tělu jsou klíčové prvky tohoto přístupu. I v tomto případě je ale nutné využívat zdravý selský rozum a pokud si sami nevěříte, je lepší svěřit své stravování do rukou profesionálů a zbavit se tak přebytečného stresu.